Vitajte na NSDI aplikácia

Adatvédelem

CIKK 1

Alapvető kifejezések magyarázata

Az adatvédelem bármely azon tevékenység, ill. az Üzemeltető a mobil alkalmazás felhasználóinak adatfeldolgozásával kapcsolatos művelete, pl. hozzáférése, összegyűjtése, bejegyzése, elrendezése, átdolgozása vagy módosítása, kikeresése, megtekintése, átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, felhasználása, törlése, hordozása, biztosítása, hozzáférhetővé tevése vagy közzé tétele, olyan módon, hogy megmaradjon a feldolgozás célja és biztosítva legyen azok törvényi védelme.

Az adatok Üzemeltetője az O doprave mobil alkalmazás üzemeltetője.

Az adatok, melyeket a felhasználó szolgáltatott az Üzemeltetőnek, nem személyes jellegűek. Az üzemeltető saját adatbázisában nem dolgozza fel a felhasználók személyes adatait.

CIKK 2

Adatfeldolgozás célja, adathozzáférés, adatgyűjtés módja, adatvédelem

Adatfeldolgozás célja

Az Üzemeltető feldolgozza, azaz megszerzi, összegyűjti, bejegyzi, elrendezi, átdolgozza, módosítja, kikeresi, böngészi, átcsoportosítja, kombinálja, áthelyezi, felhasználja, megőrzi, törli, hordozza, szolgáltatja, hozzáférhetővé teszi vagy közzé teszi a mobil alkalmazások felhasználóinak adatait a következő célokra:

  • a) a mobil alkalmazás szolgáltatás nyújtására és további javításának céljára,
  • b) a felhasználókkal való bárminemű kommunikációra,
  • c) a mobil alkalmazás és annak szerkezeti felhasználásának statisztikai kimutatására.

Az Üzemeltető nem dolgozza fel a Felhasználó adatait marketingcélokra.

Az anonim adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználó által megadott adatok az Üzemeltető rendszerében való bejegyzés előtt anonimizálva vannak, ezért a Felhasználó ahhoz hozzáférést nem kaphat, és az adott Felhasználót azok alapján nem is lehet azonosítani. Az adatok anonimizálását az Üzemeltető biztosítja. Az anonimizált adatokhoz való hozzáférése kizárólag az Üzemeltetőnek, és az Üzemeltető által megbízott, az Alkalmazás teljesítésének támogatásával megbízott személyeknek van.

Adatgyűjtés módja

A Felhasználók adatait a mobilalkalmazás által gyűjtik. A Felhasználók semmiféle adatai nem anonimizált formában nem kerül bejegyzésre. A Felhasználó bármikor ki- és bekapcsolhatja a funkcionalitást, amely az Üzemeltető számára lehetővé teszi az adatgyűjtést.

Adatvédelem

A Felhasználók adatai biztosított HTTPS protokoll formájában kerülnek átadásra.

CIKK 3

A szolgáltatott és feldolgozott adatok terjedelme

Az üzemeltető automatikusan dolgozza fel a felhasználó berendezésének hardverről és szoftverről szóló információit, mint pl. a berendezésről, melyen az alkalmazás telepítve lett, az anonimizált lokalizációt is beleértve, telepítés időpontja, a telepített alkalmazás szolgáltatás használatának frekvenciája és terjedelme, a felhasználó által kialakított tartalom, az utolsó bejelentkezés óta eltelt idő. Az üzemeltető használhat anonim, statisztikai vagy összefoglaló információkat (anonim lokalizációt is beleértve), olyan formátumban, amely a konkrét felhasználó azonosítását nem teszi lehetővé.

A felhasználó által megadott adatok egyes felhasználók számára nem hozzáférhetők, az adatvédelem elveinek megfelelően csak az Üzemeltető szükségleteinek céljára használatosak.

CIKK 4

Záró rendelkezések

Az Alkalmazás installálásával a Felhasználó igazolja, hogy az Adatvédelmi feltételeket elolvasta, azokat megértette és az Üzemeltetőnek beleegyezését adja az Adatfeldolgozásra az Adatvédelemmel rendelkezéseinek értelmében és terjedelmében.

Az adatvédelem elveinek aktuális hangzása állandó jelleggel hozzáférhető a http://mobil.odoprave.info/ portálon, valamint az Alkalmazás oldalán az Alkalmazásról menüpont alatt.

Az üzemeltető fenntartja az adatvédelemmel kapcsolatos irányelvek saját belátása szerinti módosításait, főleg a mobil Alkalmazás módosításaira, és az azzal kapcsolatos felhasználók személyes és egyéb adatmódosításainak terjedelmére való tekintettel. Azok módosításakor köteles a felhasználókat a megfelelő módon előre értesíteni, mindenekelőtt a www.odoprave.info portálon. Az Üzemeltető és a Felhasználó kölcsönös kapcsolatai a hatályba lépés idejétől a módosult adatvédelmi elvek szerint igazodnak, melyet a Felhasználó az Alkalmazás használatakor visszaigazol, amint az adatvédelmi elvek változásairól szóló információkat megkapja, azt az adatvédelmi elvek módosulásainak hatályba lépését követően. Abban az esetben, amennyiben a felhasználó a felhívástól számított 30 napos határidőn belül nem nyilatkozik, hogy az adatvédelmi irányelvek módosításaival nem ért egyet, vagy a feltüntetett határidőben továbbra is használja a mobil Alkalmazást, akkor egyetért a módosult irányelvekkel, valamint az adatvédelmi és egyéb adatok védelme már a módosult adatvédelmi irányelvek szerint kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a felhasználó az irányelvek módosításairól szóló felhívást követő 30 napos határidőn belül a módosult irányelvekkel való egyet nem értését kézbesíti, akkor az úgy értendő, hogy a felhasználó szeretne élni az a szerződéses viszony lezárásának lehetőségével, amely azt követően megszűnik.

Hatályba lépés/utolsó változás/aktualizáció időpontja 2017.01.01.