Vitajte na NSDI aplikácia

Felhasználási feltételek

CIKK 1

Bevezető rendelkezések

1.1 Az O doprave mobil alkalmazás használatának általános feltételei (a továbbiakban mint „Általános feltételek“) a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztérium jogait és kötelezettségeit igazgatja, valamint az azokból kifolyó jogkapcsolatokat, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100,810 05 Bratislava, Szlovák Köztársaság, Szervezeti azonosító: 30416094, Adószám: 2020799209 (továbbiakban mint „Üzemeltető“) valamint az O doprave mobil alkalmazás felhasználóiét – jogi és 13 életévét betöltő természetes személyek (a továbbiakban mint „Felhasználó“ és „Alkalmazás“) az Alkalmazással összefüggésben, tekintet nélkül a berendezésre és a plattformára, melyek által a Felhasználó az alkalmazást használja.

1.2 A Felhasználó az alkalmazás installációja után az „Elfogad” gomb használatával kifejezi, hogy elolvassa el az Általános rendelkezéseket és egyetért a tartalommal. Az Alkalmazás használata önkéntes.

1.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot saját belátása szerint az Általános feltételek egészének, vagy részének megváltoztatására. Az Üzemeltető az Általános feltételek módosításairól a Felhasználót az Általános feltételei aktuális hangzásával összhangban az http://mobil.odoprave.info/ portálon való közzétételével informálja, míg a módosítások a közzététel napján lépnek érvénybe és hatályba. Az Általános feltételek utolsó módosítása/aktualizációja az Általános feltételek befejező részében lesznek közzé téve. Az Üzemeltető és a Felhasználó kölcsönös kapcsolata a módosítások érvényességének napjától a megváltozott Általános rendelet szerint működik, amit a Felhasználó megerősít az alkalmazás használatával az után, hogy megkapta az Általános rendeletek módosításáról és azok hatályba lépésétől szóló információt. Abban az esetben, amennyiben az Általános rendeletek módosításáról szóló információ megjelenítését követő 30 napon belül a Felhasználó eljuttatja az Üzemeltetőnek nem egyetértését a módosított Általános rendeletekkel azt jelenti, hogy a Felhasználó jelezte hajlandóságát megszüntetni szerződési viszonyát az Üzemeltetővel, amely a nem egyetértés kézbesítés napjával kerül hatályba.

Az Általános feltételek aktuális hangzása a http://mobil.odoprave.info/ oldalon állandóan hozzáférhető, valamint Alkalmazásban is a képernyőn az Alkalmazásról mező alatt.

1.4 Az Alkalmazás a tartalom, vizualizáció, dizájn, védjegy, minden megjelenítést, valamint az adatbázist alkotó tartalmat is beleértve az illetékes jogszabályok szerint védett a szellemi tulajdon, szerzői szabályok, üzleti név védelmi joga és védjegy jogterületein belül.

CIKK 2

Szerzői jogi védelem

2.1 Az Alkalmazás tartalma, vizualizációja, dizájnja, védjegye, minden tartalmat képező megjelenítést és adatbázist beleértve a szellemi tulajdon joga által védett tartalom, a szerzői jogot, kereskedelmi név védelmének jogát és a védjegyet is beleértve.

2.2 Az Üzemeltető kijelenti, valamint a Felhasználó az Alkalmazás használatával tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás tartalma kizárólag az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, mindenekelőtt jogosult jóváhagyni az Alkalmazás bármilyen tartalmának felhasználását a Tt. 185/2015 törvénnyel összhangban a szerzői jogokról, annak későbbi hangzása értelmében. (a továbbiakban, mint „Szerzői jogi törvény“).

2.3 Az Üzemeltető a felhasználó számára díjmentes, nem kizárólagos engedélyt szolgáltat az Alkalmazás tartalmának használatára a Felhasználó kizárólagos személyes szükségleteire, és nem kereskedelmi célú használatra. Az Alkalmazás tartalmának bármilyen egyéb használata (teljes, vagy bizonyos részeinek, pl. cikkeinek, idézeteinek stb.) a Szerzői jogi törvénnyel összhangban az ehhez hasonló használathoz az Üzemeltető írásbeli beleegyezését igényli, és egyedi engedélyezési feltételek szerint igazodik.

2.4 Az Alkalmazás tartalmának Üzemeltető beleegyezése nélkül történő bármiféle felhasználása vagy/és az érvényben lévő jogi előírásokkal vagy e szerződéssel ellentétben olyan felelőséget vonhat magával, melynek értelmében az Üzemeltető védelmet kérhet a vonatkozó jogszabályok alapján (beleértve a kártérítést is).

2.5 Abban az esetben, amennyiben az Üzemeltető beleegyezését adja a Felhasználónak az Alkalmazás kijelölt tartalmának egyéb felhasználására, a Felhasználó köteles minden ilyen jellegű tartalom felhasználásakor közzétenni: a mű címét (pl. cikk), szerző nevét és a forrást (forrás) hivatkozás formájában, amennyiben másként nem egyeztek meg.

2.6 Az engedélyezés, jelen Általános feltételek alapján a Felhasználó bármely jogosultságának módosulása nélkül megszűnik, akár a helyettes alkalmazásra, akár az elmaradt haszonért történő kártérítésre amennyiben (i) a Közlekedési Információk Nemzetközi Rendszerének projektje befejeződik – az Alkalmazás részben, az Üzemeltető (ii) írásos felmondásával az engedélyezés érvényességének befejezéséről egy havi felmondási idővel (amely a Felhasználónak való kézbesítés napján kezdődik el), amennyiben a Felhasználó részéről az Általános feltételek megsértésére kerül sor, és a Felhasználó az engedélyezés befejezésére írásban figyelmeztetve volt, azonban a póthatáridő alatt sem támasztott igényt a befejezés lehetőségére, (iii) a jogszabályi feltételek esetében, ill. az utasítások/rendeletek, vagy az államigazgatás egyéb döntései esetében, amely az Alkalmazás feltüntetett módot a megadott terjedelemben nem tette lehetővé, vagy korlátozta azt.

2.7 Az Üzemeltető az Alkalmazás nem elérhetőségének jogát a következő okok miatt tartja fenn:

 • a) Az Alkalmazásnál és/vagy magánál a Felhasználónál történő Üzemeltető internetes kapcsolat kiesése esetében és/vagy a harmadik személyek által szolgáltatott információforrás kiesése esetében,
 • b) az Üzemeltető forrásaiból meg nem érkező információk esetében,
 • c) az Üzemeltető adatközpontjának kiesése esetében,
 • d) a Felhasználó hardverének kiesése esetében.

CIKK 3

Az Üzemeltető felelőssége

3.1 Az Üzemeltető az Alkalmazás és annak tartalmának készítésekor megfelelő figyelmet szentel. Mindezek ellenére azonban az abszolút aktuális állapot, a pontosság és a teljesség garantálása nem lehetséges. Az Üzemeltető vállalja a közzétett információkért való felelősséget az illetékes jogi előírásokban megállapított terjedelemben.

3.2 Az Alkalmazásban harmadik személy által közzétett információkért, vagy külső hivatkozások tartalmáért az illetékes jogi előírások megállapított terjedelmében az Üzemeltető felel.

3.3 Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó az Alkalmazásban bármilyen helytelen, nem aktuális, vagy jogellenes állapotot észlel, a Felhasználó köteles azt az Üzemeltető címére: info@odoprave.info halasztás nélkül informálni.

3.4 Az Üzemeltető nem garantálja a folyamatos működést, a hibátlan működést és az Alkalmazás rendszerének biztosítását. Az Üzemeltető nem felel semmilyen kárért, melyek az Alkalmazás használatának következtében keletkezett, a jogi előírásokkal ellentétben és/vagy az Általános feltételekkel, vagy az Alkalmazás helytelen, vagy lehetetlen használata.

3.5 Az Üzemeltető nem felel azon károkért, melyeket a Felhasználó okozhatott az Alkalmazás használatával összefüggésben. Az Üzemeltető az Alkalmazást a Felhasználónak úgy szolgáltatja, „ahogy van” bármilyen garancia szolgáltatása nélkül, mindamellett érvényes, hogy a Felhasználó az Alkalmazást kizárólag saját felelősségére használja.

CIKK 4

Az Alkalmazás használata

4.1 A Felhasználó nem használhatja az Alkalmazást az illetékes jogi előírásokkal ellentétben és/vagy az Alkalmazást csak a következőkre használhatja:

 • a) bármilyen törvénytelen, tolakodó, méltatlan, sértő, fenyegető, vulgáris, obszcén vagy egyéb módon nem megfelelő, vagy törvénytelen anyag közzététele vagy terjesztése,
 • b) anyagátvitel, mely támogatja a törvénytelen cselekvést, polgári vagy büntetésügyi felelősséget von maga után, vagy egyéb módon megszegi az általános kötelező érvényű jogi előírásokat, vagy a viselkedési kódexet,
 • c) egyéb számítógépes rendszer jogtalan hozzáférésének megszerzésére,
 • d) más számítógépes rendszerek harmadik személy jogaiba való beavatkozáshoz,
 • e) az általános kötelező érvényű jogi előírások megszegésére, melyek nem csupán a nyilvános telefonhálózatok használatát érintik,
 • f) hálózatokba vagy weboldalakba való beavatkozás vagy megszüntetés,
 • g) szellemi jogtulajdon által védett anyagok elektronikus másolatainak létrehozására, hordozására vagy mentésére, a szerzői joggal egyetemben, a tulajdonos engedélye nélkül.

CIKK 5

Záró rendelkezések

5.1 Az Üzemeltető és a Felhasználó kapcsolata az Általános feltételek és a Szlovák Köztársaság területén érvényben lévő általános előírások igazgatják.

5.2 Abban az esetben, ha az Általános feltételek bármely rendelkezés érvénytelen, vagy érvénytelenné, hatálytalanná és / vagy kivitelezhetetlenné válik, az érvény, hatály és / vagy az Általános feltételek kivitelezhetősége, amennyiben az nem zárja ki, az általános érvényű jogi előírások, maga az effajta rendelkezés természete. Az Általános feltételek érvénytelen, hatálytalan, ill. kivitelezhetetlen rendelkezései helyett az Általános feltételek rendelkezései használatosak, melyek tartalmukkal és céljukkal közelebb állnak az érvénytelen, hatálytalan vagy kivitelezhetetlen rendelkezések tartalmához és céljához.

5.3 Az Általános feltételek a http://mobil.odoprave.info/ portálon lévő közzététel napján lép hatályba és érvénybe

Hatályba lépés/utolsó változás/aktualizáció időpontja 2017.01.01.